Projektit

Projektimme tukevat lapsen tervettä kasvua eri kehitysvaiheissa.Projekti Pepe 


Pepe on esikouluprojekti, joka ohjaa 3-5 vuotiaiden lasten kehitystä antamalla lapsille valmiuksia koulun aloittamiseen, kuljetuksen hoitopaikalle, terveellisen aamiaisen, lounaan ja mahdollisuuden leikkiä turvallisessa ympäristössä.


Kummiohjelma

Kummiohjelmamme tavoitteena on tukea slummien köyhiä lapsiperheitä antamaan lapsille paremmat mahdollisuudet kouluttautua ja muuttaa elinolosuhteitaan.

 
 

 
Opiskeluprojekti 

Opiskeluprojektin tavoitteena on tukea niitä nuoria, jotka ovat päättäneet perusasteen koulunsa, mutta haluavat jatkaa opintojaan kehittyäkseen ammatillisesti joko omassa maassaan tai muualla. Ohjelma voi antaa heille toimeentulon, johon heillä ei muuten olisi mahdollisuutta jatko-opintojensa aikana. 
Projekteihin osallistuvien sosiaaliset olosuhteet

Lapset ja perheet valitaan tuen piiriin perhetyön avulla. Ensisijaisesti tuetaan niitä lapsia, jotka eivät ole mukana muissa projekteissa tai ole toisen järjestön tuen piirissä.